Adesy‎ > ‎

Termeni şi condiţii

    Prezentul Contract/Acord (aşa cum este definit mai jos) în care dumneavoastră sunteţi fie entitatea care: (i) acceptă acest Acord online; fie (ii) identificată ca şi "Client" şi semnează Prima pagină ("Client" / "Dumneavoastră") şi EBAS Poweful Solutions cu sediul în Str. Chişinău, nr. 8, et. 2, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi, România, având CIF RO 28240658 şi număr de înregistrare în Registrul Comerţului   J25/124/2011 ("EBAS"). Acest Acord guvernează participarea Dumneavoastră la Program (aşa cum este definit mai jos).

1. Definiţii

"Server terţ autorizat" înseamnă un server de anunţuri terţ, autorizat de EBAS să participe la acele părţi ale Programului care permit difuzarea de anunţuri de către terţi;

"Dată de acceptare" înseamnă fie: (i) data la care Clientul acceptă acest Acord online; sau (ii) data de acceptare menţionată pe acest Acord (dacă este cazul);

"Agent de publicitate" înseamnă entitatea a cărei anunţuri (fie create de către aceasta sau de un terţ în numele acesteia), disponibile de la EBAS în concordanţă cu acest Acord, entitate care poate apărea mai detaliat în mod particular pe Prima pagină (dacă este cazul);

"Program Adesy" înseamnă programul de anunţuri EBAS;

"Contract/Acord" înseamnă (i) acest document, aceşti Termeni, (ii) orice document ce face referire la aceşti Termeni (Prima pagină, dacă este cazul) şi următorii termeni ce sunt incluşi în acest Acord pentru referinţă: (iii) Politicile; şi (iv) orice alt(e) document(e) pe care părţile, în condiţii de reciprocitate, îl(le) agrează şi semnează pentru a fi incluse în Termeni;

"Perioadă de revendicare" înseamnă perioada de 60 de zile de la data facturii;

"Reclamă" înseamnă tot conţinutul anunţului, technologiile şi tag-urile aferente care sunt supuse Politicilor;

"Dată de terminare" înseamnă data (dacă este cazul) la care părţile sunt de acord ca acest Acord să se termine şi la care toate tipurile de anunţuri nu vor mai fi disponibile;

"Prima pagină" înseamnă un document ce face referire la Termeni (incluzând fără limitări, o primă pagină şi o pagină de semnături ce fac referire la Termeni);

"Proprietate EBAS" înseamnă orice site Web, aplicaţie, proprietate şi/sau alt mijloc media deţinute, operate sau furnizate de către EBAS;

"Număr de vizite" înseamnă numărul de vizite pentru anunţ(uri);

"Partener" înseamnă un proprietar terţ şi/sau operator al unei Proprietăţi a partenerului;

"Proprietate a partenerului" înseamnă orice site Web, aplicaţie, conţinut, proprietate sau alt mijloc media, deţinute, operate sau furnizate de către un Partener unde EBAS amplasează anunţuri;

"Politici" înseamnă policile Programului amplasate din când în când la: http://www.ebas.biz/ads/policies sau orice asemenea URL, care sunt disponibile pentru Dumneavoastră din timp în timp;

"Program" înseamnă tipurile diferite de servicii de anunţuri EBAS, fiecare fiind posibil să fie detaliat în mod particular de EBAS: (i) în sistemul online de publicitate; sau (ii) orice alt(e) document(e) care (este)sunt pus(e) la dispoziţie de EBAS;

"Ţintă" înseamnă orice cuvânt cheie, cuvânt cheie negativ, categorie şi/sau alt mecanism de direcţionare;

"Clauze/Termeni" înseamnă aceşti termeni şi condiţii privind publicitatea.

2. Amplasare şi direcţionare

2.1 EBAS va depune eforturi rezonabile pentru a amplasa anunţurile Clientului în concordanţă cu opţiunile de amplasare disponibile şi selectate de Client.

2.2 EBAS poate face disponibile, din timp în timp, alte tipuri de anunţuri noi în cadrul Programului. Toate tipurile de anunţuri existente şi noi, disponibile în cadrul Programului, vor fi supuse acestui Acord şi EBAS va depune eforturi rezonabile pentru a face astfel de anunţuri disponibile pe astfel de mijloace media şi în aşa manieră aşa cum este detaliat mai ales în: (i) sistemul online de publicitate; (ii) Politici, sau (iii) alt asemenea document determinat de EBAS.

2.3 EBAS nu garantează: (i) amplasarea, poziţionarea sau perioada de timp a livrării oricărui anunţ sau (ii) numărul (dacă este cazul) oricăror impresii, publicaţii, conversii sau clicuri pe orice anunţ, indiferent dacă se află pe orice Proprietate a partenerului sau Proprietate EBAS sau secţiuni ale unor asemenea proprietăţi.

3. Costuri şi Reclame şi poziţionare

3.1 Clientul va: trimite Reclame pentru toate tipurile de anunţuri respectând orice dată de scadenţă care poate fi stabilită în sistemul online de publicitate sau comunicată în alt mod de către EBAS.

3.2 Cu excepţia acordului scris al EBAS: (i) poziţionarea anunţurilor pe o Proprietate EBAS sau orice altă Proprietate a partenerului (dacă este cazul) este la unica alegere a EBAS şi/sau respectiv a Partenerului; şi (ii) EBAS poate oferi aceeaşi Ţintă pentru mai mulţi Clienţi.

3.3 În cazul în care Clientul solicită EBAS amplasarea sau modificarea unei campanii sau oricărui element al unei campanii (incluzând fără limitări, Clientul a autorizat EBAS să optimizeze performanţa campaniei în general), orice asemenea amplasări şi modificări efectuate de EBAS vor fi considerate a fi aprobate de Client prin: (i) confirmarea de către Client, si (ii) expirarea unui termen de 5 zile lucrătoare de la data amplasării sau modificării efectuate de EBAS, oricare dintre acestea survine mai întâi. În cazul în care Clientul nu aprobă amplasarea sau modificarea, acesta trebuie să informeze EBAS în termen de 5 zile lucrătoare de la data amplasării sau modificării.

3.4 Clientul este unicul răspunzător pentru toate: (i) Ţintele; (ii) Reclamele generate de sau pentru Agentul de publicitate; (iii) proprietăţile către care utilizatorii sunt directionaţi de Reclame (incluzând, fără limitări, conţinutul pe domeniul sau pagina de destinaţie atinsă făcând clic pe URL-urile din Reclame); (iv) serviciile şi produsele la care se face publicitate (împreună cu "Serviciile Agenţilor de publicitate").

3.5 Clientul răspunde individual pentru (i) adoptarea oricăror strategii şi metode de marketing, şi (ii) crearea, modificarea, întreţinerea, şi administrarea bugetelor şi înregistrărilor contabile, indiferent dacă aceste activităţi sunt efectuate: de către Client sau pe seama acestuia; sau în concordanţă cu orice sugestii sau recomandări acordate de EBAS.

3.6 Cu excepţia cazului în care este specificat altfel, EBAS şi/sau orice Partener vor avea dreptul să respingă sau să elimine oricând orice anunţ, Reclamă şi/sau Ţintă pentru orice motiv sau pentru niciun motiv. În plus, EBAS poate modifica în orice moment anunţurile în limita solicitată în mod rezonabil pentru a respecta specificaţiile tehnice şi/sau politicile legate de orice Proprietate EBAS sau de orice Proprietate a partenerului, sau aşa cum sunt descrise în Politici. Orice altă modificare privind anunturile va fi efectuată de EBAS numai: (i) în concordanţă cu clauza 3.3, sau (ii) în urma autorizării de către Client, care poate fi acordată de către acesta în moduri variate, incluzând fără limitări, prin neexercitarea dreptului de a nu opta (ex. privind experimentele în legătură cu interfaţa utilizatorului şi calitatea anunţurilor).

3.7 Clientul acordă EBAS permisiunea de a folosi un program pentru a regăsi şi analiza site-urile Web asociate cu Serviciile Agenţilor de publicitate pentru a da posibilitatea EBAS să evalueze calitatea anunţurilor şi în scopuri de difuzare de anunţuri. Clientul poate să nu opteze în mod expres pentru această evaluare în maniera specificată de către EBAS.

4. Proprietăţi ale partenerului.

Chiar dacă anunţul(anunţurile) Clientului sunt amplasate pe Proprietăţile partenerului, Clientul este de acord să direcţioneze către EBAS orice comunicări privind anunţul(anunţurile) Clientului pe orice Proprietate (Proprietăţi) a(ale) partenerului. Dacă anunţurile Clientului sunt amplasate pe Proprietăţile partenerului, Clientul admite şi este de acord că amplasarea acestor anunţuri va furniza Partenerului(Partenerilor) acces la conţinutul anunţurilor, incluzând (fără limitări) orice imagini şi orice URL(-uri), orice persoană de contact sau alte informaţii care pot fi obţinute prin astfel de URL(-uri), ca şi date privind interogări sau clicuri.

5. Difuzare de anunţuri

5.1. Clientul nu va încălca sau obstrucţiona nicio măsură de securitate a Programului sau nu va pune la dispoziţie, în mod conştient, anunţuri conţinând malware, spyware sau orice alte coduri dăunătoare.

5.2. Clientul poate folosi un Server terţ autorizat numai pentru a difuza sau urmări anunţuri din Programe care permit difuzarea de anunţuri de către terţi, şi numai dacă Serverul terţ autorizat a fost autorizat de EBAS să participe la Program. EBAS va implementa tag-urile Serverului terţ autorizat al Clientului astfel încât acestea să fie funcţionale în mod substanţial. În cazul în care, pe perioada de facturare, pentru o campanie de Anunţuri grafice, Numărul de vizite al EBAS este mai mare decât Numărul de vizite al Server-ului terţ autorizat al Clientului cu mai mult de 10%, Clientul va depune eforturi pentru a facilita reconcilierea între EBAS şi Server-ul tert autorizat. În cazul în care această discrepanţă nu este soluţionată iar Clientul a efectuat o plângere în cadrul Perioadei de revendicare, atunci: (i) EBAS va emite în favoarea Clientului un număr de credite de publicitate egal cu 90% din (Numărul de vizite al EBAS - Numărul de vizite al Server-ului terţ autorizat) înmulţit cu costul mediu pe mia de afişări al campaniei aşa cum este raportat de EBAS pe perioada facturare ("Credit pentru Discrepanţă"); şi (ii) EBAS poate suspenda permisiunea Clientului pentru utilizarea Server-ului terţ autorizat iar Clientul nu va avea dreptul de a primi Creditele pentru Discrepanţă pe durata acestei perioade de suspendare. Datele din Server-ul terţ autorizat al cărui tag-uri de servire a anunţurilor sunt puse la dispoziţia EBAS vor fi folosite în scopul calculării Creditului pentru Discrepanţă. În cazul în care EBAS solicită acest lucru, Clientul se va asigura ca dovezi privind discrepanţa vor fi transmise direct către EBAS de către Server-ul terţ autorizat. Clientul nu va primi credite pentru discrepanţe privind Numărul de vizite cauzate de incapacitatea Server-ului terţ autorizat de a deservi anunţuri. Această clauză stabileşte remediul unic şi exclusiv al Clientului.

6. Revocare de anunţuri

6.1 Cu excepţia cazului în care Politicile sau o Primă pagină (dacă este cazul) sau o altă interfaţă online cu referire la aceşti Termeni prevăd altfel, oricare din părţi poate revoca orice anunţ în orice moment înainte de amplasarea sau licitaţia anunţurilor, oricare din acestea survine mai devreme. Clientul poate revoca anunţurile online folosind contul Clientului, dacă funcţia de anulare online este disponibilă, iar în cazul în care aceasta nu este disponibilă, prin transmiterea unei notificări prealabile în scris către EBAS, incluzând fără limitări notificarea prin poşta electronică.

6.2. Anunţurile care fac parte din Programul Adesy anulate online vor înceta să fie deservite la scurt timp după anulare. Orice alte anunţuri anulate pot fi publicate în ciuda anulării, dacă anularea acelor anunţuri apare după orice dată aplicabilă a angajamentului după cum este notificat în avans Clientul de către Partener sau EBAS, şi Clientul va plăti EBAS pentru astfel de anunţuri publicate şi pentru orice comision de revocare aplicabil. În cazul în care Clientul nu işi îndeplineşte obligaţia de a transmite Reclama pentru un anunţ bazat pe rezervare la orice dată aplicabilă ce a fost notificată în avans către Client, Clientul va fi răspunzător sa plătescă EBAS: (i) pentru anunţ ca şi cum acesta ar fi fost publicat, sau (ii) un comision de revocare aplicabil.

7. Utilizări interzise.

Clientul nu va permite şi nu va permite unui terţ: (i) să genereze impresii automatizate frauduloase sau fără valabilitate, întrebări sau clicuri sau să ascundă conversii prin utilizarea unor metode ce includ dar fără a se limita la, utilizarea roboţilor sau a altor instrumente de interogare automate şi/sau solicitări de căutare generate şi/sau utilizarea frauduloasă a altor servicii de utilizare a motoarelor de căutare şi/sau software; (ii) să utilizeze mijloace automate, forme de preluare sau alte metode de extragere a datelor pentru a accesa, interoga sau colecta şi utiliza altfel informaţii legate de publicitatea EBAS de pe orice Proprietate EBAS cu excepţia cazului în care sunt permise în mod expres de EBAS în scris;(iii) substanţele, serviciile, produsele sau materialele de publicitate care contravin cu legislaţia şi regulamentele din orice ţară în care sunt afişate, amplasate sau altfel disponibile anunţurile Clientului; (iv) să încalce orice specificaţii tehnice plasate pe orice Proprietate EBAS şi/sau Politici, aşa cum sunt revizuite din timp în timp; (v) să se angajeze în practici ilegale şi frauduloase sub legislaţia din orice stat sau ţară unde este disponibil un anunţ.

8. Plată, preţuri şi raportare.

8.1 Dacă se solicită, Clientul va specifica, pe Prima pagină (dacă este cazul) sau în sistemul online de publicitate, o sumă maximă de bani pe care doreşte să o cheltuiască pe anunţuri ("Valoarea contractului").

8.2 Prin indicarea unui Buget al acordului/Valoare a contractului, Clientul nu se angajează să cheltuiască Bugetul acordului, doar notifică EBAS că nu doreşte să depăşească Bugetul acordului.

8.3 Clientul este şi va fi unicul răspunzător pentru a plăti numai sumele suportate până la suma din Bugetul acordului.

8.4 Dacă este cazul, Clientul nu va depăşi linia de credit totală aşa cum este determinată de EBAS în mod discretionar (şi adusă la cunoştinţă în cazul unei solicitări) iar EBAS nu va avea obligaţia să posteze niciun anunţ ce depăşeşte asemenea linie de credit. EBAS îşi rezervă dreptul de a modifica sau anula în mod discreţionar orice linie de credit în orice moment.

8.5 Clientul va plăti (sau se va asigura că terţul corespunzător plăteşte) către EBAS respectând modelul de preţ corespunzător tipului de anunţuri selectat de către Client.

8.6 EBAS şi Clientul vor cădea reciproc de acord asupra metodei de plată şi vor înregistra metoda de plată agreată fie pe Prima pagină (dacă este cazul), fie în sistemul online de publicitate.

8.7 Toate sumele înscrise în acest Acord nu includ TVA cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

8.8 Clientul va plăti sumele (incluzând, dacă este cazul, TVA şi orice alte impozite corespunzătoare sau taxe impuse de către orice entitate guvernamentală) în maniera dictată de metoda de plată convenită între părţi.

8.9 Dacă plata nu va fi efectuată în acea perioadă, EBAS poate să calculeze penalităţi de 0,5% pe zi începând cu data scadentă până la data plăţii efective.

8.10 EBAS îşi poate modifica oricând preţul minim, dacă este cazul.

8.11 Tarifele vor fi calculate numai pe baza înregistrărilor menţinute de către EBAS.

8.12 Rambursarea (dacă este cazul) se face la alegerea EBAS şi numai sub forma unui credit pentru publicitate pentru Proprietăţile EBAS sau (dacă Clientul a achitat anticipat) în numerar.

9. Reprezentări şi garanţii

9.1 Clientul reprezintă şi garantează că (i) toate informaţiile furnizate de către Client către EBAS sunt complete, corecte şi actuale; (ii) are toate drepturile necesare de permisiune şi prin prezentul act acordă EBAS şi oricăror Parteneri toate drepturile care sunt necesare EBAS şi oricăror Partener(i) pentru (după caz) a utiliza, găzdui, include în cache, îndruma, stoca, copia, modifica, distribui, reformata, reproduce, publica, afişa, transmite şi distribui anunţul(anunţurile) Clientului inclusiv orice Ţinte şi toate Reclamele) ("Utilizarea Anunţului"); şi (iii) Utilizare Anunţului în concordanţă cu acest Acord şi site-urile Web şi/sau paginile de destinaţie conectate la anunţurile Clientului (incluzând fără limitări, Serviciile Agentului de publicitate relevante) nu vor: (a) încălca sau încuraja încălcarea oricărei legislaţii sau regulament aplicabil sau a oricărui cod de practică (orice cod de practică standard de publicitate echivalent în orice jurisdicţie); (b) încălca orice drepturi de proprietate intelectuală a oricărui terţ sau conţine orice material care poate fi periculos, abuziv, obscen, ameninţător sau calomnios.

9.2 Fiecare parte renunţă la drepturile ei contra celeilalte cu privire la garanţii şi reprezentări (fie scrise sau orale) care nu au fost stabilite în mod expres sau la care nu s-au referit în acest Acord. Nimic din această clauză nu limitează sau nu exclude răspunderea fiecărei părţi pentru fraudă.

10. Asigurare.

Clientul va asigura şi va proteja EBAS, pe agenţii, afiliaţii, directorii, ofiţerii, angajaţii şi Partenerii ("Persoane asigurate de către EBAS") de la şi împotriva oricăror sume pentru plângeri, pierderi, răspunderi, cheltuieli, daune şi înţelegeri (incluzând onorariile şi cheltuielile legale) suportate de orice Persoană(-e) asigurată(-e) de către EBAS ce rezultă din încălcarea de către Client a clauzelor 3.3, 3.4, 3.5, 7 şi/sau 9 din aceşti Termeni. Aceste obligaţii de asigurare vor exista numai dacă EBAS: (i) va notifica prompt Clientul de orice plângere; (ii) va furniza Clientului informaţii rezonabile şi cooperare în apărarea împotriva plângerii; şi (iii) va acorda Clientului control total şi autoritate unică pentru apărarea şi soluţionarea unei astfel de plângeri. Persoanele asigurate de către EBAS se pot uni în apărare cu un avocat la alegere şi pe propriile cheltuieli.

11. Limitare a răspunderii

11.1 Nimic din această clauză 11 nu va limita răspunderea pentru decesul sau rănirea unei persoane din cauza neglijenţei unei părţi.

11.2 Alte obligaţii decât obligaţiile de plată stabilite în clauza 8, obligaţiile de asigurare stabilite în clauza 10 şi/sau o încălcare a clauzei 12 (Confidenţialitate): (i) răspunderea fiecărei părţi faţă de cealaltă rezultând orice caz sau serie de cazuri, va fi limitată la cea mai mare dintre: (a) suma plătită sau plătibilă de către Client către EBAS pe baza acestui Acord în primele trei luni imediat precedente lunii în care cazul (sau primul din seria de cazuri) a survenit şi (b) 1.000 euro; (ii) nicio parte nu va răspunde în contract, la rea intenţie (incluzând fără limitări, neglijenţa), pentru precontract sau alte reprezentări (altele decât reprezentări frauduloase) sau care rezultă altfel din sau în relaţie cu acest Acord pentru orice pierderi de natură economică (incluzând fără limitări, pierderi de venituri, profituri, contracte, afacere sau câştiguri anticipate); orice pierdere de credibilitate sau reputaţie; sau orice alte pierderi speciale, indirecte sau rezultate în orice situaţie, chiar dacă aceste pierderi au apărut sau nu ca urmare a planului părţilor la data acestui Acord, suferite sau suportate de către acea parte ce rezultă din sau în relaţie cu prevederile sau cu orice subiect din acest Acord.

12. Confidenţialitate

12.1 Supusă clauzelor 12.2 şi 12.3 de mai jos, în timpul termenului acestui Acord şi pentru o perioadă de doi ani după terminarea acestui Acord, niciuna dintre părţi nu va dezvălui Informaţii confidenţiale despre cealaltă parte către orice alt terţ fără o aprobare scrisă anterior (incluzând mesaj de poştă electronică) cu excepţia furnizată alăturat. Clientul este unicul responsabil pentru utilizarea de către un terţ a oricăror conturi online ale Clientului. "Informaţii confidenţiale" includ (i) parolele Clientului; (ii) anunţuri (incluzând Ţinte şi Reclame), anterioare publicării; (iii) termenii acestui Acord; şi (iv) orice alte informaţii ale Programului sau acces la tehnologie anterioare dezvăluirii publice furnizate de către EBAS către Client şi identificată în perioada dezvăluirii în scris ca fiind confidenţială şi/sau brevetată; (v) caracteristicile Programului ce nu sunt de ordin public şi identificate drept "Beta" sau "Anunţ Experiment". Nu se includ informaţii care au devenit publice fără vreo încălcare de către o parte, sau care au fost (a) dezvoltate independent fără acces la Informaţiile confidenţiale ale celeilalte părţi; (b) primite justificat de la un terţ; sau (c) solicitate pentru a fi dezvăluite de către legislaţie sau de către o autoritate guvernamentală.

12.2 Dacă Clientul este un terţ din publicitate, Clientul va autoriza EBAS să acorde oricărui Agent de publicitate care este un client al Clientului sau oricărui terţ din publicitate ulterior desemnat de către Agentul de publicitate, acces şi un drept de a utiliza informaţii ce nu privesc facturarea în legătură cu anunţurile Agentului de publicitate.

12.3 EBAS poate partaja Informaţii confidenţiale ale Clientului: (i) cu orice terţ din publicitate desemnat de către Client sau cu Agentul de publicitate avut în vedere, după caz; sau (ii) cu orice companie din holdingul Clientului sau cu orice filială a companiei Clientului sau cu orice filială a holdingului companiei Clientului.

12.4 Clientul admite şi este de acord că orice cont, carte de credit sau informaţii în relaţie cu facturarea sau plata pe care Clientul le furnizează către EBAS pot fi distribuite de către EBAS companiilor care lucrează pentru EBAS numai în scopul verificării creditului, efectuării plăţii către EBAS şi/sau întreţinerii contului Clientului.

13. Termen de încetare

13.1 Acest Acord va începe în Data de acceptare şi va continua fie până când va înceta, fie până când este atinsă Data de terminare. Dacă a fost specificată o Dată de terminare, Clientul poate, supus aprobării anterioare prin poşta electronică de către EBAS, să extindă acest Acord prin poştă electronică pentru perioade suplimentare de egale cu perioada iniţială aprobate în scris de către EBAS

13.2 Acest Acord poate înceta cu efect imediat prin furnizarea unei notificări scrise de către EBAS (incluzând fără limitări notificarea prin poşta electronică către Client).

14. Efecte ale încetării si revocării de anunţuri

14.1 După expirarea sau încetarea acestui Acord: (i) în cazul în care Clientul crează campanii noi sau continuă în alt mod sa folosească Programul, Clientul va continua sa fie angajat de obligaţiile prevăzute în acest Acord ca şi cum acest Acord nu ar fi expirat sau încetat (incluzând, dar fără a se limita la obligaţia de a plăti costurile aferente Programului); (ii) până la data revocării de către Client a anunţurilor sale în concordanţă cu clauza 6, Clientul va continua sa fie angajat de obligaţiile prevăzute în acest Acord şi să plătească costurile aferente acelor anunţuri; (iii) Clientul va rămâne responsabil pentru orice sume ce sunt restante la data expirării sau încetării; (iv) fiecare parte va returna la cerere Informaţiile confidenţiale ale celeilalte; şi (v) EBAS poate în mod discreţionar să scoată din funcţiune sau să şteargă orice cont al Clientului din cadrul Programului.

15. Desemnare.

15.1 Părţile vor avea dreptul să desemneze sau să transfere altfel drepturile lor şi/sau obligaţiile de sub acest Acord numai cu aprobarea scrisă prealabilă a celeilalte (aprobarea nu va fi refuzată sau amânată fără motiv) cu excepţia faptului că EBAS va avea dreptul să desemneze sau să transfere altfel oricare drepturi sau obligaţii din acest Acord fără aprobare către o filială sau o companie din grupul EBAS sau către un cumpărător a tuturor sau a unei părţi substanţiale din bunurile EBAS.

16. Drepturi ale terţilor.

Cu excepţia cazului în care este specificat altfel, nimic din acest Acord nu va crea sau conferi orice drepturi sau alte beneficii în favoarea oricărei persoane, alta decât părţile acestui Acord.

17. Forţă majoră.

Privind obligaţiile, altele decât cele cu privire la plată, nicio parte nu va fi responsabilă pentru eşecul de a efectua sau pentru întârzierea efectuării oricăror obligaţii din acest Acord dacă eşecul sau întârzierea este cauzată de orice circumstanţe dincolo de controlul rezonabil, incluzând dar fără a se limita, evenimente naturale, războaie, acte de terorism, mişcări civile sau dispute industriale.

18. Diverse.

Acest Acord reprezintă toţi termenii aprobaţi între părţi în relaţie cu subiectul şi înlocuieşte toate contractele, reprezentările sau aranjamentele anterioare de orice fel dintre părţi în relaţie cu subiectul. Politicile pot fi modificate de către EBAS oricând pentru a reflecta modificările despre cum EBAS face ca Programul să fie în general comercial disponibil. Nicio adăugare sau modificare a acestor Termeni nu vor lega părţile în lipsa unui acord scris pe care părţile l-au agreat în mod neechivoc în scris (incluzând, dar fără a se limita la clicurile pentru acceptare sau schimburile prin poşta electronică). Eşecul de a exercita sau amânarea exercitării unui drept sau a unui remediu sub acest Acord nu va constitui o scutire a acelui drept sau remediu sau o scutire de orice alte drepturi sau remedii şi nicio exercitare unică sau parţială a oricărui drept sau remediu sub acest Acord nu va împiedica orice exercitări viitoare ale dreptului sau remediului sau exercitarea altui drept sau remediu. Drepturile şi remediile conţinute în acest Acord sunt cumulative şi nu exclud orice drepturi sau remedieri furnizate de către legislaţie. Invaliditatea, ilegalitatea sau imposibilitatea de impunere a oricărei prevederi a acestui Acord nu va afecta şi nu va avea impact asupra continuării obligativităţii de respectare a restului acestui Acord. Nimic din acest Acord nu trebuie interpretat ca generând un parteneriat sau un joint venture de orice fel între părţi sau că orice parte se va constitui ca agentul celeilalte părţi în vreun scop şi nicio parte nu va avea autoritatea sau puterea de a lega cealaltă parte sau de a încheia contracte în numele ei sau de a crea o răspundere împotriva celeilalte părţi în orice fel sau în orice scop. Cu excepţia cazului în care nu sunt furnizate în mod expres, orice notificări vor fi trimise către adresele stabilite în acest Acord (sau detaliate în sistemul online de publicitate) cu o copie către departamentul legal prin (i) un facsimil confirmat, cu o copie trimisă prin poştă sau poşta aeriană; sau (ii) prin servicii de curierat şi va fi considerat ca fiind livrat în schimbul unei chitanţe. Orice traducere din limba engleză, a legislaţiei engleze şi a Acordului legal ("Acordul original") este oferită numai pentru informarea dumneavoastră şi Clientul este de acord că, în cazul unei discrepanţe între versiunea tradusă şi Acordul original, Acordul original are prioritate.

19. Legislaţie şi jurisdicţie.

Acest Acord va fi guvernat de şi interpretat respectând legislaţia română şi, prin acest act, părţile se supun jurisdicţiei exclusive a curţilor de judecată româneşti cu privire la orice dispută sau subiect ce rezultă din sau este în relaţie cu acest Acord.

2 Decembrie 2011

Comments