Aviz juridic‎ > ‎

Politica de confidenţialitate generală

Politica de confidenţialitate se aplică tuturor produselor, serviciilor şi site-urilor web oferite de noi.

Este posibil ca uneori să postăm notificări privind confidenţialitatea, specifice pentru anumite produse, sau să postăm materiale în Centrul de ajutor, pentru o descriere mai detaliată a produselor noastre.

Pentru întrebări privind această Politică de confidenţialitate, scrieţi-ne pe adresa de e-mail Departamentul Juridic.

Informaţiile pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm

Este posibil să colectăm următoarele tipuri de informaţii:

  1. Informaţiile pe care le furnizaţi - informaţii personale
  2. Cookie-urile - Când accesaţi serviciile şi site-urile web, trimitem unul sau mai multe cookie-uri pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor noastre, inclusiv pentru stocarea preferinţelor utilizatorilor, pentru perfecţionarea rezultatelor căutării şi a selectării anunţurilor şi pentru urmărirea tendinţelor utilizatorilor, cum ar fi modul în care aceştia efectuează căutări. Nici unul dintre aceste module cookie nu conţine informaţii personale.
  3. Informaţii de jurnal - Când accesaţi serviciilenoastre printr-un browser, printr-o aplicaţie sau printr-un alt client, serverele noastre înregistrează automat anumite informaţii. Aceste jurnale de server pot include informaţii cum ar fi solicitarea web, interacţiunea dvs. cu un serviciu, adresa IP, tipul browserului, limba browserului, data şi ora solicitării dvs. şi unul sau mai multe module cookie care pot identifica în mod unic browserul şi contul dvs. Fişierele jurnal ale aplicaţiei nu conţin date cu caracter personal şi nu stocăm astfel de date în exteriorul aplicaţiei.
  4. Comunicările utilizatorului - Când trimiteţi un e-mail sau alte comunicări către noi, putem păstra aceste comunicări pentru a procesa cererile dvs. de informaţii, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile. Putem utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a comunica cu dvs. în privinţa serviciilor noastre.

Pe lângă cazurile menţionate mai sus, este posibil să utilizăm în următoarele scopuri informaţiile pe care le colectăm:

  • pentru furnizarea, menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea serviciilor noastre (inclusiv a serviciilor de publicitate) şi pentru dezvoltarea de noi servicii;
  • pentru protejarea drepturilor sau a proprietăţii noastre ori a utilizatorilor.

În cazul în care utilizăm aceste informaţii într-un mod diferit de scopul pentru care au fost colectate, vă vom solicita consimţământul înainte de a face acest lucru. 

Informaţii tehnice
Datele sunt stocate într-o bază de date, iar accesul la aceste date este protejat printr-un mecanism de autentificare.


   Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. 
   Putem deţine informaţii cu caracter personal, pe care le-ai oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract etc.). Aceste informaţii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon, cod numeric personal, informatii despre modul in care folosesti serviciile si produsele noastre.
    Nu prelucrăm date cu caracter personal ce apar în Publicaţii Oficiale.

Scopul procesării datelor personale
Scopul colectării datelor este: procesarea comenzilor sau cererilor, redactarea de documente (contracte, notificări etc.), facturare, soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute, realizarea de studii de piaţă şi îmbunătăţirea serviciilor oferite
Colectarea datelor se realizează cu acordul voluntar al persoanelor implicate. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare la procesarea comenzilor sau cererilor, redactarea de documente (contracte, notificări etc.), facturare, soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute, realizarea de studii de piaţă şi îmbunătăţirea serviciilor oferite. Refuzul dvs. determină scoaterea din evidenţă şi încetarea colaborării.
Datele colectate vor fi tratate confidenţial. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către persoana vizată, de către operator şi companii din acelaşi grup, fiind comunicate numai personalului autorizat al operatorului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere transmisă prin e-mail la adresa Departamentul Juridic.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate."
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________ 
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Cât timp sunt păstrate datele?

Datele sunt păstrate pe o perioadă de maxim 4 ani, după care sunt arhivate sau şterse, cu condiţia să nu existe o cerere în curs de soluţionare. În acest caz, datele vor fi păstrate până în momentul soluţionării cererii.  

Modificări ale prezentei Declaraţii de confidenţialitate

Dacă această Declaraţie de confidenţialitate suferă modificări, versiunea sa actualizată va fi publicată pe https://sites.google.com/a/expert-group.biz/ebas-help/aviz-juridic. Consultarea periodică a acestei pagini vă oferă garanţia că veţi şti, în orice moment, ce informaţii colectăm, cum le folosim şi, dacă este cazul, în ce împrejurări le comunicăm şi altor părţi interesate. 

Următoarele menţiuni explică avizele juridice şi practicile de confidenţialitate specifice anumitor produse şi servicii: