BulkCV‎ > ‎Aviz juridic BulkCV‎ > ‎

Politica de confidenţialitate specială BulkCV

Trebuie să citiţi cu atenţie şi să acceptaţi Declaraţia de confidenţialitate şi condiţiile specifice pentru a vă putea înregistra pe BulkCV.

1. Declaraţie de confidenţialitate pentru BUlkCV – serviciu CV-online.

1.1 Serviciu on-line specific

Rolul portalului pentru mobilitatea forţei de muncă este de a oferi informaţii şi servicii on-line solicitanţilor interesaţi de un loc de muncă, angajatorilor care doresc să recruteze candidaţi.
Baza de date cu CV-uri a portalului permite solicitanţilor de locuri de muncă să îşi publice CV-urile on-line şi oferă angajatorilor posibilitatea de a căuta şi de a consulta CV-urile posibililor candidaţi.

1.2 Ce date cu caracter personal colectăm, în ce scop şi prin ce mijloace tehnice?

Date de identificare

Solicitanţi de locuri de muncă
Datele cu caracter personal necesare pentru crearea unui cont pe BulkCV pentru solicitanţii de locuri de muncă se limitează la datele necesare identificării unei anumite persoane. Sunt obligatorii numai numele, telefonul şi adresa e-mail pentru a putea contacta persoana. În plus, utilizatorii pot indica opţional alte date de contact, precum şi date care permit să le fie trimise informaţii personalizate.
Atunci când creează şi trimit un CV, pe lângă datele cu caracter personal deja introduse, utilizatorii trebuie să furnizeze informaţii privind parcursul lor educaţional şi profesional, competenţele lingvistice şi personale, precum şi ocupaţia/locul de muncă dorit. 
Înainte de publicarea on-line a CV-ului, solicitantul de loc de muncă este invitat să revadă informaţiile care vor fi văzute de alţi utilizatori. În acest moment, solicitantul poate alege ca toate datele cu caracter personal sau numai anumite date, precum şi numele şi adresele angajatorilor actuali sau anteriori să nu fie vizibile.

Angajatori
Orice societate comercială se poate înregistra precizând denumirea şi adresa societăţii, CIF-ul/CUI-ul, numărul oficial de înmatriculare de la Registrul Comerţului, precum şi numele, adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a unei persoane principale de contact. Dacă solicitarea este aprobată, persoana principală de contact poate adăuga conturi suplimentare de utilizator pentru alte puncte de lucru sau persoane de contact din cadrul aceleiaşi societăţi, precizând numele, adresele, numerele de telefon şi adresele e-mail ale acestor puncte de lucru şi persoane.

Cum puteţi verifica, modifica sau suspenda informaţiile?

După ce datele au fost introduse în baza de date a BulkCV, acestea pot fi modificate în orice moment de către solicitanţii de locuri de muncă. Utilizatorul poate suspenda accesul celorlalţi la informaţiile sale.
Periodic, se verifică dacă datele sunt corecte şi complete. Solicitanţii de locuri de muncă sunt invitaţi prin mesaje e-mail să îşi actualizeze CV-urile.

2. Condiţii specifice pentru utilizarea serviciului CV-online

2.1 Acceptând aceste condiţii, solicitanţii de locuri de muncă consimt să folosească serviciul BulkCV numai pentru a-şi anunţa disponibilitatea angajatorilor care au acces la sistem.
Solicitanţii de locuri de muncă trebuie să-şi consulte periodic pagina principală pentru ca profilurile lor să rămână accesibile angajatorilor. 

2.2 Acceptând aceste condiţii, angajatorii consimt să folosească serviciul BulkCV on-line numai pentru a căuta şi contacta solicitanţi de locuri de muncă în scopul oferirii unui loc de muncă sau a unei sarcini în cadrul propriilor lor societăţi sau în cadrul unei societăţi pe care o reprezintă. Oferta de loc de muncă trebuie să corespundă cu dorinţele exprimate de solicitantul de loc de muncă în profilul său.
Angajatorii nu pot percepe solicitanţilor de locuri de muncă nici un fel de taxă sau altă formă de plată pentru accesul acestora la informaţiile privind locurile de muncă vacante.

2.3. Ne rezervăm dreptul de a şterge fără preaviz orice informaţii introduse care pot fi considerate ilegale, imorale sau neadecvate din orice alt punct de vedere. De asemenea, contul oricărei persoane care utilizează serviciile noastre într-un mod care nu corespunde scopului serviciului poate fi şters, iar toate datele aferente eliminate. Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderile sau pagubele provocate de o astfel de acţiune.