EBAS-Help‎ > ‎Publicaţii Oficiale‎ > ‎

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României (BOPI)

    Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României (BOPI) este editat şi publicat de Oficiul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi cuprinde cinci secţiuni:
  1. Brevete de Invenţie - cuprinde rezumatele cererilor de brevet şi brevetelor acordate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile. Frecvenţa publicării - 12 apariţii anuale.

  2. Mărci şi Indicaţii geografice - conţine datele complete privind mărcile înregistrate, diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al mărcilor, listele consilierilor de proprietate industrială din România şi alte informaţii utile. Frecvenţa publicării - 12 apariţii anuale.

  3. Desene şi Modele Industriale- conţine toate datele cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor, depuse la OSIM, listele certificatelor înregistrate, modificările survenite în statutul juridic etc. Frecvenţa publicării - 12 apariţii anuale.

  4. Protecţia Noilor Soiuri de Plante - cuprinde cererile de brevete pentru soiuri, denumirile propuse şi denumirile acceptate, brevetele de soiuri acordate, în vigoare sau deciziile oferite de licenţe pentru exploatarea soiurilor şi alte informaţii de specialitate ca, de pildă Legea 255/1998 privind protecþia noilor soiuri de plante,regulament formular, norme tehnice de examinare a soiurilor etc.Frecvenţa publicării - trimestrial.
  5. Cereri de Brevet de Invenţie Europene cu efecte extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997 - conţine rezumatele cererilor de brevet de invenţie europene cu efecte extinse în România conform prevederilor Legii nr. 32/1997, brevete de inventie europene cu efecte în România şi diverse informaţii despre schimbările intervenite în statutul juridic al brevetelor.
    Informaţiile pentru Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) sunt disponibile astfel:
  1. Brevete de Invenţie începând cu 1994,
  2. Mărci şi Indicaţii geografice începând cu 2007,
  3. Desene şi Modele Industriale,
  4. Protecţia Noilor Soiuri de Plante începând cu 2009,
  5. Cereri de Brevet de Invenţie Europene cu efecte extinse, conform prevederilor Legii nr. 32/1997 începând cu 2007.