EBAS-Help‎ > ‎Publicaţii Oficiale‎ > ‎

Monitorul Oficial al României

    Publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de legea privind Monitorul Oficial şi de alte acte normative. 
    Este reglementat prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.
    Cuprinde 7 (şapte) părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.
    Informaţiile pot fi găsite începând cu anul 2001 până la zi (Partea I este din 1989), căutarea făcându-se în peste 68.000 de Monitoare Oficiale, din toate cele şapte părţi ale acestuia.

Un pătrat roşu este semnul grafic distinctiv pentru Monitorul Oficial al României, între Publicaţiile Oficiale din EBAS.

  1. Partea I - LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE
   Actele juridice ale Parlamentului, actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere;  actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii; decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului; actele Președintelui României; actele Guvernului; deciziile primului-ministru, potrivit legii; actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii; actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii; deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale; acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii; deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii; deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât; actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii; deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale; acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii; deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii; deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;
  2. Partea a II-a - DEZBATERI PARLAMENTARE
   stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului; stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului; sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului; rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament; întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns; alte acte prevăzute de lege.
  3. Partea a III-a - PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
  4. În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea. De exemplu: pierderi de acte, concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice.
  5. Partea a IV-a -  PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
   În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.
  6. Partea a V-a - CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.
  7. Partea a VI-a - ACHIZIŢII PUBLICE În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale.
  8. Partea a VII-a - PUBLICAŢII ALE SOCIETĂŢILOR COOPERATIVE
   În temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative, precum și alte acte referitoare la cooperație, stabilite prin dispoziții legale.