EBAS-Help‎ > ‎Publicaţii Oficiale‎ > ‎

Publicaţii ale băncilor centrale (CB)

Publicaţii ale Băncii Naţionale a României (BNR)

    Banca Naţională a României editează o serie de publicaţii periodice precum - Buletin lunar, Buletin de conjunctură, Raport asupra inflaţiei, Balanţa de plăţi, Investiţii străine directe, Raport asupra stabilităţii financiare, Raport anual;
Click pe imagine pentru a o mări

Publicaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM)

    Banca Naţională a Moldovei editează o serie de publicaţii periodice precum: Buletin lunar, Buletin trimestrial, Balanţa de plăţi, Situaţii financiare, Raport anual;

Click pe imagine pentru a o mări

Publicaţii ale Băncii Centrale Europene (BCE)

    1. Buletin lunar - Fiecare Buletin Lunar cuprinde o analiză detaliată a situaţiei economice predominante, precum şi riscurile la adresa stabilităţii preţurilor. În limba română sunt publicate numai numerele din ultima lună a unui trimestru (martie, iunie, septembrie şi decembrie)
    2. Raport de convergenţă - este publicat de către BCE, cel puţin o dată la doi ani - sau la cererea unui stat membru cu derogare şi priveşte progresele realizate în îndeplinirea de către statele membre a obligaţiilor lor privind realizarea uniunii economice şi monetare"
    3. Raport anual - descrie activităţile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi rapoarte privitoare la politica monetară a Eurosistemului a anului precedent.