EBAS-Help‎ > ‎Publicaţii Oficiale‎ > ‎

Publicaţii statistice oficiale

  1.     Publicaţii ale Institutului Naţional de Statistică din România (INS) - Buletin statistic de comerţ internaţional, Buletin statistic de industrie, Buletin statistic lunar, Buletin statistic de preţuri, Anuarul Statistic
  2. Publicaţii ale Biroul Naţional de Statistică din Republica Moldova (BNS) 
    1. Situaţia social-economică a Republicii Moldova - conţine informaţii statistice trimestriale despre situaţia economică, socială şi demografică a Republicii Moldova. Publicaţia este structurată în şapte compartimente, ce se referă la:produsul intern brut; sectorul de producţie (industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, comerţul exterior); preţuri; finanţe (executarea bugetului public naţional, activitatea agenţilor economici, activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, activitatea băncilor comerciale, credite, depuneri băneşti şi rotaţia de casă, asigurări, piaţa hîrtiilor de valoare); situaţia socială (remunerarea muncii, pensii, piaţa forţei de muncă, şomajul, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii, infracţiuni). De asemenea, în publicaţie este făcută o descriere succintă a indicatorilor macro-economici cu privire la situaţia social-economică a UTA Găgăuzia, precum şi precizări metodologice cu referinţă la datele expuse. Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
    2. Buletin statistic trimestrial - Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.
    3.  Anuarul Statistic - cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a Republicii Moldova. Anuarul este structurat în 23 de capitole şi include  tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în capital fix şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial, pe forme de proprietate, tipuri de activităţi. În fiecare capitol din Anuar sînt indicate atît sursele datelor conţinute, cît şi precizările metodologice la indicatorii principali.